Условия за ползване

1.05.2018

Запознайте се внимателно със съдържанието на тази страница. Тя представя условията за достъп и използване на сайта https://logisticsjobs.bg.

Ако не приемате тези условия, моля да не използвате сайта! При настъпване на промяна в условията, тя ще бъде отразена на тази страница.

Сайтът е разработен и е собственост на Българска асоциация по логистика. Целта му е да подпомага процесите по подбор на логистичен персонал. Неговата задача е да среща нуждите на предлагащите и търсещите работа в областта. Сайтът не предлага публикуване на обяви за работа извън сферата на логистиката.

От няколко месеца сайтът функционира нормално и пълноценно, въпреки това, той подлежи на непрекъснато усъвършенстване. Не носим отговорност за настъпили технически проблеми, загуба на данни и последиците от това. Независимо, че правим всичко възможно за безпроблемното му функциониране, използването на сайта е изцяло на Ваша отговорност.

Съдържанието на този сайт за подбор на персонал е собственост на Българска асоциация по логистика и не може да бъде използвано без нейното изрично разрешение. Българската асоциация по логистика си запазва правото да прави всякакви промени без да се задължава да информира за това потребителите.

Публикуваните материали в раздел "Интересно от логистиката" са с авторски права на техния автор. Ако той не е опоменат изрично, то авторските права принадлежат на член и/или на целия екип на Българска асоциация по логистика. Ако прецените, че с публикуване на материалите са нарушени авторски права или са засегнати интересите на трети страни, незабавно се свържете с нас.

Информацията в раздел "Предстоящи/Минали събития" е взета от публичното пространство (интернет) или е предоставена доброволно за представяне на сайта. В случай, че смятате нейното публикуване за неподходящо или засягащо интересите на трети страни, незабавно се свържете с нас.

Използването на кирилица е задължително в целия сайт! Нарушителите ще бъдат предупреждавани, а в случай на системно нарушение, достъпът до сайта ще им бъде отнеман. Изключения се допускат по отношение на попълване на информация, която е на английски език и изисква да бъде въведена на латиница - обяви, автобиографии и т.н.

Лични данни

Българска асоциация по логистика е регистриран оператор на лични данни. Ние не събираме лични данни по какъвто и да е начин, освен ако не бъдат предоставени доброволно от потребителите! Ние не носим отговорност за качеството на предоставените данни - за тяхното съдържание отговарят потребителите, които са ги въвели. В този смисъл ние не гарантираме за истинността на профилите в сайта. Ако се съмнявате в данните на някой потребител, моля да ни информирате.

Публикуване на обяви

За да гарантираме надеждност и ефикасност на сайта и неговите потребители, при публикуване на обяви трябва да бъдат спазени следните условия:

  • обявата трябва да има ясно и конкретно заглавие - не се допускат абстрактни и заблуждаващи заглавия;
  • обявата трябва да съдържа пълна, точна и ясна информация, необходима за кандидатстване, без да изисква посещение на външни страници;
  • обявата не може да съдържа дискриминативни текстове, изисквания и твърдения;
  • обявата не може да промотира продукти, услуги или уеб страници;
  • обявата не може да съдържа изисквания за присъединяване към социални мрежи, за регистрации, за участия в игри и т.н.;
  • обявата не може да съдържа линкове, страници към социални мрежи, електронни адреси.